Ο Σκοπός μας

Η Κοιν.Σ.Επ ΑΚΕΣΙΣ, (Α.Μ.Κ.Ε. Γ00813), σκοπός της οποίας είναι το κοινωνικό συλλογικό όφελος, άση του καταστατικού της, ευελπιστεί στη σύσταση ενός οριζοντίου μετώπου κοινωνικής ευαισθητοποίησης και δράσης σε θέματα υγείας και άγεται από τα ιδεώδη της έμπρακτης αλληλεγγύης προς το δοκιμαζόμενο συνάνθρωπο από την παρούσα κοινωνική και οικονομική κατάσταση

Πρόκειται για μια κοινότητα ανθρώπων που επαγγελματικά δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της Υγείας και της εκπαίδευσης που συνεργαζόμαστε και αλληλοεπιδρούμε, με στόχο τη βέλτιστη ενημέρωση, πρόληψη, εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα υγείας, την κοινωνικοποίηση, την καθημερινή επιβίωση  και παροχή φροντίδας για όλους αυτούς που έχουν ανάγκες φροντίδας.

Στους τομείς:

Πρόληψης
Εκπαίδευσης
Φροντίδας
Πρόνοιας

Στόχος να ενεργοποιηθεί κοινωνικά και ανθρωπιστικά στο πλαίσιο της καταπολέμησης των συνεπειών της οικονομικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής  κρίσης όπως αυτές βιώνονται στο σπίτι και την οικογένεια του καθενός από εμάς.

Αυτά όλα πραγματώνονται με προσωπική εργασία μεράκι και αφοσίωση των συνεταιριστών στα ιδεώδη της αλληλεγγύης και της έμπρακτης προσφοράς στον πλησίον μαζί με την ανιδιοτελή αφοσίωση στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Η Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ ΑΚΕΣΙΣ
Δρ Αλκυόνη Παναγοπούλου